Đăng ký tham gia Year End Party – BellHoaSao DAMN

   

Để đáp ứng được kỳ vọng của người dùng và thành công trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, các CX Leaders (Nhà quản trị/điều hành về trải nghiệm khách hàng) dần nhận ra tầm quan trọng của việc thu thập customer data (dữ liệu khách hàng) và thường đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, các dữ liệu này sẽ trở nên vô dụng nếu bạn không thể liên kết chúng với các KPI mà doanh nghiệp của bạn đang đo lường và theo đuổi.

Việc phân tích hành trình khách hàng sẽ giúp các doanh nghiệp trở nên sáng tạo hơn, hiểu sâu hơn về hành vi khách hàng, từ đó cắt giảm chi phí vận hành, nắm giữ trái tim khách hàng và “dẫn đầu cuộc chơi”.

Bạn sẽ tìm thấy trong E-book các nội dung cụ thể, chi tiết cùng một số sơ đồ đơn giản của một số doanh nghiệp đã ứng dụng hiệu quả việc phân tích customer journey.

Nội dung E-book:  

01. Tổng quan về Hành trình khách hàng (customer journey)

02. Ứng dụng thực tế từ việc phân tích hành trình khách hàng 

  • Nâng cao hiệu quả vận hành và cắt giảm chi phí – Case Study công ty Viễn thông và Ngân hàng bán lẻ
  • Đo lường và cải thiện trải nghiệm khách hàng (CX) – Case Study doanh nghiệp tư vấn đầu tư & Doanh nghiệp Bảo hiểm
  • Tăng trưởng Doanh thu – Case Study Ngân hàng Bán lẻ
  • Cải thiện việc giữ chân khách hàng & Giảm số lượng khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ – Case Study công ty Viễn thông & Ngân hàng Bán lẻ.

 

Submit