Contact center service 24/7

Giải pháp

Biến tổng đài thành trung tâm tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp xuyên suốt quá trình Trước, Trong và Sau bán hàng

Tiếp nhận, hướng dẫn kỹ thuật

Nhắc phí, nhắc nợ qua điện thoại

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Tiếp nhận và xử lý đặt chỗ

Thiết lập cuộc hẹn qua điện thoại

Các giải pháp khác

Mục tiêu của chúng tôi

Tại sao nên chọn thuê ngoài Contact center tại BSV?

Sự khác biệt

Triển khai dễ dàng, quy trình chuyên nghiệp

 • Tư vấn nhu cầu, đề xuất phương án
 • Báo giá
 • Kế hoạch vận hành, thiết lập mục tiêu
 • Tiêu chuẩn bảo mật
 • Xây dựng quy trình hoạt động
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Đào tạo kiến thức, nghiệp vụ
 • Thiết lập hệ thống CNTT
 • Đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả
 • Phát triển đội ngũ
 • Quản lý chất lượng
 • Báo cáo, cải tiến liên tục

Bạn quan tâm đến lĩnh vực nào?

Clients

Case study

Contact us

Hãy Để B24VN Giúp Bạn Hiểu Rõ Hơn Qua Buổi Tư Vấn 1:1

model

LIÊN HỆ TƯ VẤN