13 KPI cần thiết để tăng trưởng doanh thu Contact Center1 min read

Download

13 KPI cần thiết để tăng trưởng doanh thu Contact Center1 min read

Một số nhà quản lý Contact center thường chỉ dựa vào một hoặc một số chỉ số đơn giản để theo dõi hiệu suất Tổng đài. Nhưng điều này sẽ khiến họ bỏ lỡ các góc nhìn quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất Contact Center, đặc biệt là Outbound Contact Center. 

Ebook này sẽ cung cấp danh sách về các chỉ số đặc biệt quan trọng mà bạn cần theo dõi nếu như muốn biến Contact Center thực sự trở thành trung tâm sản sinh và gia tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Download Ebook ngay để đọc thêm các chỉ số:

  • Call center Lead
  • Call center List
  • Call center Agent
  • Call center Dialing

 

Tải ngay

Other

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *