Vietnam Market Outlook 20221 min read

Download

Vietnam Market Outlook 20221 min read

Trải qua năm 2021 với sự bùng phát của đại dịch Covid 19  với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và làm chậm tốc độ tăng trưởng. Năm 2022, nền kinh tế được dự báo phục hồi mạnh mẽ. Theo báo cáo được thực hiện bởi PSI, có 6 ngành nghề chính sẽ đạt được sự tăng trưởng vượt bậc trong năm nay, bao gồm: Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ, Năng lượng, Viễn thông, Dược phẩm.

Hãy Download report để xem các số liệu đáng chú ý về thị trường của những ngành nghề được nêu trên.

Tải ngay

Other

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *