CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Hãy gia nhập Bell-HoaSao để trở thành “Your better version” và cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp!

gojektuyendung
Career

Nhân viên chăm sóc khách hàng Gojek

Mô tả công việc Tiếp nhận cuộc gọi hoặc e-mail, in-app chat liên quan đến khúc mắc từ phía người dùng liên quan đến chính

Career

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Mô tả công việc  1. Kiểm soát các quy trình liên quan đến vận hành Đảm bảo các Đơn vị/Trung tâm/Dự án tuân thủ các

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch