Tuyết rơi

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Hãy gia nhập Bell-HoaSao để trở thành “Your better version” và cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp!

Career

Nhân viên kế toán nội bộ

Mô tả công việc Chạy file quyết toán thuế TNCN, check CCCD, MST cá nhân của toàn công ty Xuất chứng từ khấu trừ thuế

Career

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Mô tả công việc  1. Kiểm soát các quy trình liên quan đến vận hành Đảm bảo các Đơn vị/Trung tâm/Dự án tuân thủ các

Chưa phân loại

Teamleader Ngân hàng Standard Chartered

Nhiệm vụ công việc Chịu trách nhiệm quản lý team (12-15 nhân sự). Theo dõi, đôn đốc hoạt động của team nhằm hoàn thành doanh

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch