Khi Fresher làm Sale1 min read

Download

Khi Fresher làm Sale1 min read

Ebook “Fresher làm Sale. Bắt đầu từ đâu?” đi từ những nội dung cơ bản cho người mới bắt đầu đến các kiến thức chuyên sâu để trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp.

Chúng tôi mong muốn với những chia sẻ này, bạn sẽ có hành trang vững vàng để trở thành một Best seller thành công không chỉ trong sự nghiệp mà cả trong cuộc sống cá nhân.

Mục lục

  • Nhận diện khách hàng tiềm năng
  • Phân loại khách hàng và tạo phễu
  • 5 kỹ năng chốt sale trong mọi tình huống
  • Case study Sale thẻ tín dụng ngân hàng quốc tế tại Bellsystem24-HoaSao
  • Cơ hội nghề nghiệp tại BellHoaSao

Tải ngay

Other

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *