Giải thưởng, danh hiệu

  1. Thương hiệu mạnh 2014
  2. Thương hiệu vàng 2012
  3. Cúp vàng Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc 2011
  4. Cúp vàng  Thương hiệu  Nhãn hiệu Việt Nam 2010
  5. Top 100 doanh nghiệp Thương mại – Dịch vụ tiêu biểu Việt Nam 2010

Chứng nhận

CERTIFICATE ISO 27001 2013-MBAC
ISO/IEC 27001: 2013 (HO- CRM BUSINESS- OFFSHORE)
CERTIFICATE- HCM BRANCH- EN
SO/IEC 27001: 2013 (HO CHI MINH BRANCH)