Giải thưởng, danh hiệu

  1. Thương hiệu mạnh 2014
  2. Thương hiệu vàng 2012
  3. Cúp vàng Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc 2011
  4. Cúp vàng  Thương hiệu  Nhãn hiệu Việt Nam 2010
  5. Top 100 doanh nghiệp Thương mại – Dịch vụ tiêu biểu Việt Nam 2010

Chứng nhận

iso27001

Chứng nhận ISO 27001:2013

iso9001.2008

Chứng nhận ISO 9001.2008

ccas

Chứng nhận hiệp hội CCAS