DỊCH VỤ
NGHIÊN CỨU & KHẢO SÁT

 • Khách quan
 • Chính xác
 • Chuyên sâu

Giải pháp

Chúng tôi sử dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu, khảo sát tùy theo mục tiêu của dự án, để khai thác và biến dữ liệu thành một nguồn tài nguyên quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc

Khảo sát thị trường

- Cập nhật thông tin thị trường và người tiêu dùng
- Báo cáo khảo sát thị trường chi tiết, chuyên sâu

Dịch vụ khách hàng thám tử

- Đóng vai khách hàng để trải nghiệm và đánh giá các điểm tiếp xúc
- Đánh giá năng lực và sự tuân thủ quy trình của của nhân viên

Năng lực triển khai

 • Với 12 chi nhánh toàn quốc và gần 4000 nhân sự, BSV có khả năng triển khai dự án nhanh chóng trên phạm vi toàn quốc
 • Đội ngũ có nền tảng về dịch vụ khách hàng, do đó phương pháp khai thác và đánh giá dữ liệu hướng đến trải nghiệm khách hàng
 • Trang thiết bị hiện đại, đảm bảo kết quả trả về chân thực, trực quan
 • Phát hiện các sai phạm/lỗi chủ quan hoặc khách quan đến từ nhân sự, công nghệ hay các cơ chế dẫn đến sự thiếu hài lòng của khách hàng
 • Liên kết đánh giá chất lượng với các hoạt động khác trong chiến lược khách hàng của Doanh nghiệp

Nghiên cứu - Đánh giá
toàn diện

 • Khảo sát mạng xã hội và các kênh online
 • Đánh giá cơ sở vật chất, không gian giao dịch, điểm bán hàng…
 • Kiểm tra đánh giá tác phong nghiệp vụ, thái độ… nhân viên
 • Khảo sát quy trình vận hành doanh nghiệp
 • Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh
 • Đánh giá theo tình huống
Nghiên cứu, khảo sát

Báo cáo
chi tiết, xác thực

 • Hình ảnh, video, ghi âm, checklist
 • Thống kê định tính, định lượng
 • Phân tích, so sánh chuyên sâu
 • Tư vấn kế hoạch cải tiến

Triển khai dễ dàng, quy trình chuyên nghiệp

Xác định mục tiêu

 • Tư vấn nhu cầu, xác định các tiêu chí của doanh nghiệp
 • Thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch triển khai
 • Thống nhất biểu mẫu đánh giá, hình thức lưu trữ, bảo mật

Tuyển dụng nhân sự, đào tạo

 • Tuyển dụng nhân sự phù hợp
 • Đào tạo kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng mềm

Triển khai

 • Thực hiện khảo sát, nghiên cứu và đánh giá
 • Đảm bảo hoạt động liên tục
 • Phát triển đội ngũ
 • Quản lý chất lượng

Tổng hợp và báo cáo

 • Tổng hợp, gửi báo cáo
 • Tư vấn kế hoạch cải tiến
 • Nâng cấp tiêu chí

Đối tác

Scroll to Top