CASE STUDY

Ngành nghề

sản xuất - phân phối

Phát triển mạng lưới đại lý cho công ty MNC về lốp xe

sản xuất - phân phối

Sản xuất & phân phối sơn hiệu quả hơn nhờ bộ giải pháp Quản trị Khách hàng, Quản trị Đại lý và Quản lý kho 

Bán lẻ

Secret Service Solutions cho doanh nghiệp xăng dầu

Hàng không

Vận hành tổng đài hàng không và thích ứng với Covid 19

Gọi xe

Bí quyết đạt SLA 99% trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Nhà hàng - khách sạn

Giải pháp hỗ trợ quản lý đặt phòng và lịch sử lưu trú hiệu quả chuỗi khách sạn

Scroll to Top