Danh sách trụ sở, chi nhánh

Khu vực Hà Nội

Trụ sở chính

Văn phòng khối dự án Miền Bắc

Trung tâm CSKH Hà Nội

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng khối dự án Miền Nam 1

Văn phòng khối dự án Miền Nam 2

Trung tâm CSKH TPHCM 1

Trung tâm CSKH TPHCM 2

Trung tâm CSKH dự án Vinaphone

Khu vực Đà Nẵng

Trung tâm CSKH Đà Nẵng

Khu vực Hải Phòng

Trung tâm CSKH Hải Phòng

Khu vực Hòa Bình

Trung tâm CSKH Hòa Bình

Khu vực Vĩnh Phúc

Trung tâm CSKH Vĩnh Phúc

Scroll to Top