THÔNG BÁO VỀ SỰ CỐ KỸ THUẬT

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác

Ngày 17/6/2024, chúng tôi đã xác nhận được sự việc liên quan đến việc truy cập không hợp lệ vào hệ thống của Công ty.

Tập đoàn Bellsystem24 đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, chuyên gia trong lĩnh vực An toàn thông tin để tiến hành hoạt động điều tra, phân tích phạm vi ảnh hưởng cũng như đưa ra các giải pháp để khắc phục sự cố, phục hồi hệ thống.

Ngay sau khi các thông tin về sự việc được làm rõ, chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách hàng và quý đối tác.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi quý khách hàng và quý đối tác về sự cố không mong muốn này.

Tên công ty, sản phẩm được đề cập trong văn bản này là nhãn hiệu đã được đăng ký.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Thông tin liên hệ liên quan đến sự việc
Bộ phận Pháp Chế
E-mail: Legal@bell24vietnam.vn

Tel:1900 1739

Scroll to Top