CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Hãy gia nhập Bell-HoaSao để trở thành “Your better version” và cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp!

HD Bank
Tuyển dụng

Nhân viên CSKH HD Bank (Outbound)

Mô tả công việc Thực hiện outbound đến KH: khảo sát, chăm sóc, bán hàng, đăng ký dịch vụ,… theo target được phân bổ. Chịu

Tuyển dụng

Teamlead Developer

Mô tả công việc Tham gia các dự án, phát triển các ứng dụng CRM, Call/Contact Center, Data mining, các sản phẩm dịch vụ thương

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch