Case study, Hàng không

Vận hành tổng đài hàng không và thích ứng với Covid 19

Thách thức Một số thách thức “khó nhằn” của doanh nghiệp:  Doanh nghiệp đang sử dụng 2 Tổng đài riêng […]